Βιομηχανικά Δάπεδα

 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ
Γεδεών & Δημήτριος Βασιλόπουλος | Πάτρα

 

Η εταιρεία ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ είναι πρωτοπόρος εδώ και δεκαετίες στη μελέτη, κατασκευή και επισκευή βιομηχανικών δαπέδων καλύπτοντας τις ανάγκες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Τα δάπεδα των βιομηχανιών οφείλουν να παρουσιάζουν κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές προκειμένου να εξυπηρετούν αρτιότερα και ασφαλέστερα τις ανάγκες του χώρου. Κατασκευάζονται από κατάλληλα υλικά και τέτοιο τρόπο ώστε να αντέχουν τις καταπονήσεις, να είναι αδιάβροχα, άφλεκτα και αντιολισθητικά. Χαρακτηρίζονται από μεγάλη διάρκεια ζωής, χαμηλό κόστος συντήρησης και ευκολία καθαρισμού, ενώ μπορούν να καλύψουν μεγάλες επιφάνειες.
Το πάχος του δαπέδου εξαρτάται από τον χώρο που θα τοποθετηθεί, τις απαιτήσεις της χρήσης, τις καταπονήσεις και τα φορτία που θα δέχεται. Οι εφαρμογές τους είναι πολλαπλές τόσο σε βιομηχανικούς χώρους αλλά και σε άλλες περιπτώσεις όπως πάρκινγκ, χώροι εστίασης, γήπεδα και αθλητικά κέντρα, χώροι φορτο-εκφόρτωσης κ.α. προσδίδοντας ένα λειτουργικό και αισθητικά άρτιο αποτέλεσμα. 

 

 


Δάπεδα τσιμέντου | Δάπεδα από χυτή άσφαλτο | Δάπεδα χαλυβδολαμαρίνας | Δάπεδα Magnesia

Επικοινωνήστε μαζί μας
για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις κατασκευές μας.